Nieuws

18 oktober 2020

Lockdown treft ook Heer Vooruit, voorlopig geen repetitie

Afgelopen week heeft het kabinet weer strengere maatregelen afgekondigd teneinde het Corona-virus terug te dringen. De horeca werd getroffen, zo ook de ontvangsten in huiselijke kring, de amateursport, het openbaar vervoer en de musea en theaters om maar enkele voorbeelden te noemen. Centraal uitgangspunt bij alle maatregelen is het terugdringen van de (maatschappelijke) contacten. Niet leuk, zeker niet, maar nodig om de trend van dagelijks toenemend aantal besmettingen om te draaien.

Eerder werd Heer Vooruit al geconfronteerd met een horeca-sluitingsuur van 22 uur, waardoor de repetitie en het afsluitende drankje al in de knel kwamen. Nu heeft het bestuur zich beraad, hoe wij inhoud kunnen geven aan het terugdringen van de maatschappelijke contacten. Het bestuur is van mening dat ook

wij daaraan moeten bijdragen in het belang van de gezondheid, op de eerste plaats van onze leden. Het bestuur constateerde dat enkele leden de repetities nog niet bezochten omdat zij terecht voorrang gaven aan hun gezondheid, ook zou er komende week geen repetitie zijn in verband met de herfstvakantie. Daar komt bij dat het op dit moment onzeker is of het concert in het Theater in december kan doorgaan, het Theater sluit immers als gevolg van de maatregelen deze week voor de komende vier weken de deuren.

Alles overwegende heeft het bestuur gemeend de repetities de komende 4 weken GEEN doorgang te laten vinden. Wij betreuren dat we dit weer moeten doen, maar laten de gezondheid uiteraard voorgaan en nemen op deze wijze als vereniging onze verantwoordelijkheid om de contacten te beperken. Helaas moeten we weer zeggen, het is niet anders. Dit geldt voor alle geledingen in de vereniging: Harmonieorkest, Drumband en Leerlingenorkest. Dus tot en met 10 november geen repetities tenzij de landelijke maatregelen in die tijd veranderen in positieve zin.

Zodra nieuwe maatregelen worden afgekondigd, naar verwachting begin november, zullen ook wij ons opnieuw beraden.

Het belangrijkste voor nu is: BLIJF GEZOND!

 

Het bestuur

4 oktober 2020

Wij doen mee: RABO Clubsupport. Help je ons?

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! Bekijk hoe je ons kunt steunen op Rabo ClubSupport. Geen concerten, geen processie, geen mis ter ere van ons jaarfeest.. .. Dit hebben we allemaal moeten missen. Maar het meeste missen we jullie als trouwe supporters. En daarvoor vragen wij jullie steun.

Stemmen: Ben jij lid van Rabobank? Vanaf maandag 5 t/m 25 oktober kun je op ons stemmen. Dit kan via de Rabobank website, maar ook via de Rabo App. Ga jij ook stemmen? Stem dan op onze vereniging! Mogen we op jouw stem rekenen? Delen? Heel graag Bedankt alvast

24 augustus 2020

Het seizoen 2020-2021 begint weer

We gaan weer beginnen. De zomervakantie zit er weer op, de scholen starten weer en ook het muzikale seizoen 2020-2021 start. Uiteraard hadden we gehoopt onder andere omstandigheden, maar juist afgelopen tijd zijn we weer op de feiten gedrukt, dat Corona nog steeds aanwezig is en momenteel weer aan terrein aan het winnen is.

Dus we starten op dezelfde manier zoals we geëindigd zijn, met in acht name van een aantal maatregelen, vervat in ons protocol. Het is niet anders. Het is de enige manier om samen muziek te maken. Het respecteren van die maatregelen, waarvan het afstandscriterium van 1,5 meter een van de belangrijkste is, maakt het mogelijk om bij elkaar te komen. Afstand houden is daarbij niet alleen voor het eigen belang, maar ook voor het belang van je medemuzikanten. Hou daarom afstand, ook aan de bar en bij binnenkomst en naar buiten gaan. We begrijpen dat dit soms verwaterd, maar het mag nu eenmaal niet.

Het Leerlingenorkest start zondag 23 augustus weer, de Drumband en het Harmonieorkest dinsdag 25 augustus. Wat we van het seizoen mogen verwachten is ongewis en afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen. We wensen jullie toch weer een fijn muzikaal seizoen!

16 juni 2020

Eindelijk klinkt weer muziek!

 

Eindelijk klinkt er weer muziek bij Heer Vooruit, eindelijk gebeurt weer waarvoor een harmonie is opgericht: Muziek maken!Nadat vorige week de drumband weer samen muziek maakte, hebben afgelopen zondag de leerlingen dat ook gedaan en vanavond speelde het harmonieorkest weer samen.

Ook Heer Vooruit werd getroffen door de Corona-maatregelen en moest half maart de repetities staken. En niet alleen de repetities. ook de geplande activiteiten waaronder het Jaarfeest en geplande concerten konden geen doorgang vinden. We konden niet aanwezig zijn bij droeve gebeurtenissen (uitvaart oud-voorzitter Jean Meusen of bij blijde gebeurtenissen (o.a. onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Alles moest aangepast doorgaan en dat betekende vaak niet doorgaan of in heel kleine kring. Maar die tijd lijkt voorbij, we kunnen weer, weliswaar aangepast, beginnen.

Het bestuur heeft op basis van een Protocol van KNMO en in overleg met het bestuur van Aen de Wan een eigen protocol opgesteld. Dat protocol biedt de mogelijkheid om met in acht name van de hierin opgenomen regels muziek te maken. Minder spontaan dan gewend, strakker georganiseerd, maar het biedt een uitkomst . Het is aan de leden de regels te respecteren in afwachting van verdere versoepeling. Voor nu is het bestuur blij dat voor het zomerreces toch nog door de drie geledingen gerepeteerd kan worden.

 

11 augustus 2020

22 augustus Ophalen oud papier: Weer huis-aan-huis, en met container op Kennedyplein

Ook op zaterdag 22 augustus wordt het oud papier weer huis-aan-huis opgehaald. Onze ophaalploegen zijn weer vanaf 8 uur onderweg om oud papier en karton op te halen. Ook kunt u nog terecht bij de container op het KENNEDYPLEIN. De containers zijn open tot uiterlijk 14 uur, maar kunnen eerder vol zijn. Gelieve het oud papier niet van te voren, na 14 uur of zoveel eerder als de containers vol zijn bij de containers te plaatsen. Dank voor uw medewerking.

 

10 april 2020

Hulde aan onze jubilarissen

Paasmaandag is traditioneel de dag waarop Heer Vooruit het Jaarfeest viert. Het 114e Jaarfeest zou as maandag plaatsvinden. Maar ook wij hebben te maken met de maatregelen rondom het Corona-virus en dus moet het Jaarfeest op een later moment plaatsvinden. Toch willen we onze jubilarissen feliciteren met hun jubileum! Acht verenigingsjubilarissen en 1 bondsjubilaris zijn we dit jaar rijk. De verenigingsjubilarissen samen goed voor 382,5 jaar Heer Vooruit. Chapeau! Onze jubilarissen dit jaar zijn:

 • Lei Pasmans, 75 jaar Heer Vooruit
 • Chrit Budy, 70 jaar
 • Nico Konings, 60 jaar
 • Math Knubben, 50 jaar
 • Waddy Dzon, 50 jaar
 • Jean-Pierre sthijns, 40 jaar
 • Danny Boelen, 25 jaar
 • Raymond Braeken, 12,5 jaar
 • en
 • René op den Buijs, 75 jaar lid van de L.B.M.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Heren, proficiat alvast. we halen het in.

  Voor iedereen: Prettige Paasdagen onder deze bijzondere omstandigheden.

   

  4 april 2020

  Oud voorzitter Jean Meusen overleden

  Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Jean Meussen. In november 2002 kozen de leden Jean Meusen tot voorzitter. Geen onbekende in Heer, want Jean was ook actief voor de kerk en in het bestuur van voetbalvereniging RKSV Heer.

  Heer Vooruit was voor hem ook geen onbekende, daar zijn vrouw een dochter was van Harie Hameleers. Onder zijn voorzitterschap vierde onze vereniging o.a. het 100 jarig bestaan in 2006. Vlak daarna liet zijn gezondheid hem in de steek en moest hij ook de actieve bijdrage aan Heer Vooruit staken. Samen met zijn vrouw Annie hebben we hem nog bij Heer Vooruit activiteiten gezien als dat mogelijk was. In 2007 werd hij als eerste onderscheiden met de titel 'Lid van verdienste' voor zijn inzet voor de vereniging.

  We danken Jean voor zijn inzet voor Heer Vooruit en wensen Annie, kinderen en naaste familie veel sterkte met dit verlies. Jean merci!

  Bestuur Heer Vooruit

  De begrafenis heeft gelet op de huidige omstandigheden in kleine kring plaats plaats gevonden.

   

  27 maart 2020

  Volgende afgelasting: Hafrabra dag 20 juni 2020

  Het volgende evenment is afgelast: De Hafabradag 20 juni in Wyck. Ons secretariaat heeft bericht ontvangen dat ook dit evenement is geschrapt.

  22 maart 2020

  Jaarfeest in april afgelast

  Het voor paasmaandag geplande 114e Jaarfeest van onze vereniging zal op die dag geen doorgang vinden als gevolg van de geldende maatregelen in verband met het Coronavirus. Zodra er weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren zullen we ons beraden over nieuwe data voor alle activiteiten die geen doorgang hebben gevonden (en in april en mei ook niet door zullen gaan) voor zover dat kan. We betreuen het niet doorgaan van het Jaarfeest in het bijzonder voor de vele jubilarissen dit jaar, maar rekenen op uw begrip hiervoor.

  17 maart 2020
  0

  Huis-aan-huis ophalen oud papier afgelast 28 maart, wel container Kennedyplein

  U bent van ons gewend dat we de vierde zaterdag van de maand oud papier ophalen in Heer. We hebben echter bericht gekregen van de gemeente dat het huis-aan-huis ophalen deze maand is afgelast. Dus we komen uw oud papier op zaterdag 28 maart NIET ophalen huis-aam-huis.

  U kunt wel terecht op het Kennedyplein waar de container wel wordt geplaatst. De container is open tot 14 uur. Gelieve uw papier in de container te plaatsen en niet naast de container. Na 14 uur is deze voorziening niet meer mogelijk, dus ook dan geen papier meer op of naast de container zetten.Door het aanbieden van uw oud papier aan de container ondersteunt u toch onze vereniging.

  Dank voor begrip en medewerking.

  Bestuur Harmionie Heer Vooruit

  12 maart 2020

  Afgelast als gevolg van Corona-virus gevaar

  Het maatschappelijk leven ontwricht steeds meer als gevolg van het Corona-virus of beter gezegd de maatregelen ter voorkoming van besmetting met het Corona-virus. Ook wij als vereniging ervaren deze gevolgen.

  Korenconcert 29 maart 2020

  Het spijt ons te moeten mededelen dat het concert "Springlevend", dat plaats zou vinden op 29 maart as., niet kan doorgaan. Mercedes-Benz CAC waar het concert zou plaatsvinden heeft een aantal preventieve maatregelen heeft getroffen in verband met het Corona virus. Daarbij is ook de maatregel dat het het theater afgesloten is voor bijeenkomsten en concerten. Maar van uitstel komt geen afstel! De koren en harmonie gaan zich beraden over een nieuwe datum. Te zijner tijd zullen wij u daar verder over berichten. De entreekaarten kunt u retourneren bij de vereniging waar u deze heeft gekocht. Namens Kinderkoor Sjameas, gemend koor Sjantée en Harmonie Heer Vooruit.

  Concert Leerlingenorkest met leerlingen UWC

  Ook dit voor 15 maart gepland evenement vindt geen doorgang op genoemde datum. Gekeken wordt naar alternatieve datum.

  Deze evenementen zijn afgelast voordat de maatregel van het Kabinet vandaag bekend is geworden. Bekeken wordt of dit nog verdere gevolgen heeft voor andere evenementen.

  Kienavond Damescomiré 28 maart afgelast

  Als gevolg van de maatregel dat geen evenementen met meer 100 deelnemers is toegestaan heeft het Damescomité ook haar jaarlijkse kienavond gepland voor 28 maart a.s. afgelast. Bekeken wordt hoe later in het jaar de kienavond alsnog kan plaatsvinden.

   

  12 maart2020

  Peter Kicken nieuwe voorzitter Heer Vooruit, Wim Hameleers bestuurslid

  Tijdens de Jaarvergadering van Heer Vooruit hebben de leden Peter Kicken benoemd tot voorzitter van Heer Vooruit. Peter was al bestuurslid van Heer Vooruit en vervulde als vicevoorzitter de rol van voorzitter sedert 2017. Tevens werd Win Hameleers benoemd tot bestuurslid. Als algemeen bestuurslid gaat Wim zich specifiek bezig houden met het contact vanuit het bestuur met de Drumband. Heren succes in deze functies!

  <
  24 februari 2020

  VASTELAOVEND SAME

  Op Vastelaovendsmaondeg trok de optocht weer door Heer. De optocht werd geopend door de prinsenwagen, die werd vooraf gegaan door Heer Vooruit. Onder aanvoering van John Purnot trok ons glitterend korps door Heer.

  Gelukkig hielden we het droog en waren de versnaperingen onderweg de enige natjes. Of toch nog een natje op weg naar huis. Het korps bracht een serenade bij Win Hameleers die zijn verjaardag vierde. Hij nodigde het korps na de serenade uit voor een drankje. Kijk voor meer foto's Vastelaovend same in Hier  16 februari 2020

  Valentijnsconcert vol LOVE en Koperpoets

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  'Can anybody find me, somebody to love’, daarmee werd het Valentijnsconcert afgesloten, Koperpoets sloot af met een medley van nummers van Queen, hoe kan het ook anders als hun optreden ‘ Queen of brass’ heet. In de carnavalstijd kiest Heer Vooruit voor een Valentijnsconcert.

  Monique Budy heet de aanwezigen welkom in een toepasselijk versierde zaal met rode hartjes, rode lippen, kiss en love, die overal terug te vinden zijn. Dirigent Jef Ficker opent de avond met zijn muzikanten. Pierre Budy en Ralf Budy hebben samen een solo in John Denvers ‘ Perhaps love’. Ralf herhaalt zijn solo in ‘What a wonderfull world’. De tijdens de Winterproms ingezette weg met modernere muziek wordt dit concert vervolgd met Coldplays ‘Coldplay in Symphony’ en Whitney Houstons ‘ i will always love you’. Kantelpunt in het concert was zoals aangekondigd ‘ Sent in the clowns’. Vlak na de start van het nummer betreden vier mannen en een dame in het wit gekleed de zaal en nemen plaats voor het orkest. Het wordt een muziekwerk met en aanvullend op elkaar.

  Na de pauze neemt Koperpoets de bühne over, dat wil zeggen de vloer. Koperpoets, een vijf muzikanten tellende groep met bas, tuba, trombone, twee trompetten, hoorn en bugels spelen nagenoeg aan een stuk door. Van ‘Dancing queen’ tot een medley van Queen. Allemaal fragmenten uit muziekwerken. Once upon a time van Ennio Morricone wordt geheel vertolkt compleet met paarden. Het publiek wordt erbij betrokken. Eerst met een polonaise en vervolgens wordt Yvette gekroond tot queen, tot gespeeld ongenoegen van de vrouwelijke muzikant, die uiteindelijk de kroon weer ‘ heroverde’. Weer eens een andere opzet van een concert.

   

   

   

   

   

   

   

  Bekijk de foto's van het Valentijnsconcert

   

  7 januari 2020

  Valentijnsconcert met Koperpoets op 15 februari a.s.

  Zaterdag 15 februari, de dag na Valentijnsdag, vindt er een heus Valentijnsconcert plaats in Aen de Wan. Harmonie Heer Vooruit en het Brassensemble Koperpoets verzorgen deze avond. De harmonie brengt je in romantische sferen waarna het kantelpunt in het programma is "Send in the Clowns' vlak voor de pauze. Welk kantelpunt dat is verklappen we uiteraard niet.

  Koperpoets treedt op met hun show 'Queen of brass', een ode aan de vrouw. De muzikanten halen allerlei capriolen, zowel muzikaal als theatraal, op het podium uit om alle koninginnen te eren. De muziek van de bekende groep Queen ontbreekt daardoor ook niet in de programmering.

  De toegangsprijs is € 5,00 en kun je bestellen via: secretariaat@heervooruit.nl of kopen tijdens de repetitie op dinsdagavond in Aen de Wan.

   

  19 december 2019

  Heer Vooruit slaat met Winterproms nieuwe wegen in

  Eén jaar is niets. Zo luister je naar de laatste versie van wat Galaconcert heette, zo zit je in dezelfde zaal te luisteren naar de eerste uitvoering van Winterproms. Wel in de middaguren. De organisator van het concert, de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit, had ons een nieuwe opzet beloofd en zo kwamen we deze keer op een zondagmiddag naar het theater in het callcenter van Mercedes Benz. In het programma was nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Vocalgroup Mes Amie, uit Amby onder leifing van Paul Lemmens. Als solisten traden op Erwin, een Maastrichtse zanger, die geen verder inleiding nodig had en Anna Emelyanova, bij de kenners wellicht bekend, maar niet bij het grote publiek. Na het concert is dat volledig anders.

  Wat niet veranderd was, was de presentatie van het concert. Net als voorheen leidde Monique Budy ons op de haar bekende wijze, door het programma.In een uitverkochte Mercedes zaal was de opening voor de drumband onder leiding van Rian Pasmans. Het Harmonieorkest bracht op prachtige wijze the Oriënt Express. Diverse geluiden van een vertrekkende en stoppende trein werden aan het begin en einde nagebootst.

  Vocalgroup Mes Amies betrad van achteruit de zaal om zich op te stellen voor het Harmonieorkest. Zij brachten met het eigen combo o.a. ‘Don’t stop me now’ en 'Africa'. Het was net alsof het regende in de zaal. En dan is het tijd voor de solisten: Anna Emelyanova en Erwin. Een lied uit de musical Chess en Granada brengt Anna ten gehore en Erwin "Hawt vaan ut leve" en draait aan 'Ut Reuzeraad'.  Daar tussen in brengt het Harmonieorkest van Heer Vooruit diverse werken met o.a. 'Wahat a beautiful world' met Ralf Budy als solist.

  Het concert kent een geweldige apotheose als Anna 'Granada' zingt en samen met Erwin "Amigos para siempre" vertolkt. Een enthousiaste zaal, waarin onder o.a. de oud-dirigenten Ingeborg Steijnen en Miguel zitten, gaat richting de foyer, waar ze nog kunnen nagenieten van een bijzonder hapje en drankje. Een nieuwe weg is ingeslagen.

 • Winterproms fotoimpressie
 •  

  18 november 2019

  WINTERPROMS 15 december 2019

  Met trots informeren wij u over een nieuw muzikaal project van Harmonie Heer Vooruit. Op zondagmiddag 15 december 2019 presenteert Harmonie Heer Vooruit met haar WINTERPROMS concert de opvolger van de traditionele Galaconcerten. Het concert vindt plaats in de theaterzaal van Mercedes Benz CAC, Gelissendomein 5 te Maastricht. (tegenover het Gouvernement). De aanvang is 15.00 uur. Gekozen is om af te stappen van de traditionele zaterdagavond en de switch te maken naar een zondagmiddag concert met aansluitend een gezellige afterparty. Voor deze eerste editie van de WINTERPROMS heeft de organisatie lokale muzikale samenwerking gezocht.

  Vocalgroup Mes Amie is afkomstig uit Amby en een hechte muzikale vriendengroep. Deze timmert al jaren behoorlijk aan de weg met haar muzikale activiteiten. De organisatie is dan ook erg blij dat ze voor dit concert de samenwerking met Vocalgroup Mes Amie hebben weten te strikken. Het uit ruim 40 zangers bestaande gezelschap zal twee prachtige werken samen met het orkest uitvoeren en daarnaast enkele werken met het eigen combo ten gehore brengen.

  Anna Emelyanova is afkomstig uit Moskou maar woont sinds een aantal jaren in Maastricht. Zij studeerde aan het Gnessin State Musical College in Moskou Deze prachtige sopraan is een van de sterren van Opera Zuid maar inmiddels slaat ze haar vleugels uit. Zo zingt ze momenteel bij de Nederlandse Reisopera de rol van Tatjana Larina in Eugen Onegin. Anna Emelyanova zal tijdens haar optreden met Harmonie Heer Vooruit ook samen optreden met de Vocalgroup Mes Amie en een prachtig duet zingen met Erwin. Erwin behoeft feitelijk geen verdere introductie. De immens populaire Maastrichtse zanger weet van elk optreden een waar feest te maken.

  Hij stond al lang op het verlanglijst van de organisatie en die is dan ook erg blij met de medewerking van Erwin aan WINTERPROMS 2019. De voorverkoop is inmiddels gestart en wij hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten bij ons jaarlijkse concert.

  Mocht u kaarten willen bestellen, dan kunt u dit doen via een email aan info@vriendenheervooruit.nl of uw kaarten rechtstreeks bestellen bij het voorverkoopadres: Monique Budy - Desiree Leesensstraat 34 in Heer (tel 043 3614014) of op dinsdagavond in Aen de Wan tijdens de repetitieavonden. De kaarten kosten € 15.00

   

   

   

   

  30 september 2019

  Heropening grot Tuin Opveld

   

  Impressie Heropening grot tuin Opveld

   

  28 september 2019

  Geslaagde eerste editie van Fashion and Fun

  In een volle en warme Aen de Wan vond 27 september de eerste editie van Fashion and Fun plaats, georganiseerd door een versterkt Damescomité in samenwerking met Heerder Ondernemers.

  Klokslag half acht was de aftrap van de avond, waarbij de eerste modeshow meteen van start ging. Lindy Mast en Marja Pasmans presenteerden de collectie gedragen door modellen van de ondernemers en modellen van Harmonie Heer Vooruit. Marion Mode, Pico Bello Mode, Bam bam kindermode kleedden de modellen en CE Schoenmode, Jungkes en Meitskes en Ritchi brillen zorgden voor vervolmaking. Modellen vanaf heel jong betraden de catwalk. Een catwalk die net als de rest van de zaal was ingericht door Henk van den Hof, Soft en sound en met bloemen werd aangekleed door Bloemen Kikken.

  <

  De zaal maakte kennis met de verwachte mode voor het komende najaar, voor jong en oud. Okergeel, cognac en donker blauw evenals rood zijn de kleuren, het is maar dat u het weet. In de pauze konden de bezoekers kennis maken met o.a. de lekkernijen van Maison Culinair, de producten van Kim Collier, Infraligne, Roxan Borro, Style sieraden, Promising The Label en Tamara Jaspers-Schols. Na de pauze met daarin een Salsa optreden volgde een tweede modeshow. Ook nu weer bewandelden vele modellen de catwalk. De avond werd afgesloten met een optreden van Rian Pasmans. In de foyer werd nog een tijd nagepraat over deze eerste Fashion and Fun. De dag erna restte het opruimen.

 • Fashion and Fun
 •  

  augustus 2019

   

  Fashoin and Fun 27 september a.s.

  Op vrijdag 27 september presenteert Harmonie Heer Vooruit de allereerste FASHION &FUN avond in het verenigingslokaal Aen de Wan. Op deze avond presenteren verschillende ondernemers van Heer en omstreken zich op of naast het podium.

  Wat kun je verwachten? Er zijn modeflitsen op de catwalk te zien met bekende en onbekende Hierdenere. Er zijn stands met kleding, accessoires, sieraden, tassen, een visagiste en een nagelstyliste, maar ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Je kunt er proeven van een wijntje of van een lekker hapje en aan de bar van onze foyer zijn er heerlijke drankjes te koop. Kortom een FUN avond waar FASHION een grote rol speelt.

  De voorverkoop begint binnenkort maar je kunt je alvast verzekeren van een kaart via : fashionandfun2019@gmail.com De entreekaart kost in de voorverkoop € 7,50 en aan de deur op 27 september € 9,00. Wij gaan je in de watten leggen. Dus reserveer alvast een kaart, kom naar deze geweldige avond en steun daarmee ook onze vereniging.

  De deelnemers en ondernemers van deze avond zijn o.a. Marion Mode, Pico Bello Mode, Bam Bam Kindermode, Jungskes en Meitskes, Schoenmode CE, C-Kidz, Bloemen Kicken, Kim Collier, Aniek van Bilsen, Ritchie, Sjieke Boel, Maison Culinair, Infraligne, Roxan Borro, Style sieraden, Promising The Label en Tamara Jaspers-Schols.

  Houd de Facebooksite en de website van harmonie Heer Vooruit in de gaten voor meer nieuws! Vanuit Heer Vooruit wordt deze avond georganiseerd door het Damescomité, Activiteitencommissie en versterkingen.

   

  19 augustus 2019

  Lieke Willems overleden

  Binnen één jaar na het overlijden van haar man Pierre,moeten we afscheid nemen van:

  Lieke Willems.

  Op 19 augustus bereikte ons het droevige bericht dat Lieke was bezweken aan de gevolgen van een noodlottig ongeval nabij Reijmerstok. Ruim één week werd gehoopt op herstel, dat echter niet intrad.

  Lieke is evenals Pierre nauw betrokken geweest bij Heer Vooruit. Samen bezochten zij de activiteiten van Heer Vooruit zolang de gezondheid van Pierre dat toeliet. Daarna was zij alleen aanwezig bij de harmonie, deze steunend waar mogelijk.

  Wie kende binnen de harmonie niet de bakproducten van Lieke en waren de koffie en ‘bruudsjes’ van Lieke geen begrip in onze tent op het Preuvenemint, om maar wat voorbeelden te noemen. Was het niet Lieke, die ervoor ijverde dat het Leerlingenorkest jaarlijks op Vijverdal, waar Pierre werd verzorgd, een mis opluisterde om zo de band met Heer Vooruit in ere te houden?

  Lieke cijferde zich zelf altijd weg. Zij was dankbaar richting iedereen die haar hielp, maar zij vond het vanzelfsprekend als zij iemand of Heer Vooruit hielp. Na een met liefde uitgevoerde zorgzame periode voor Pierre, kreeg Lieke vorig jaar september weer meer tijd voor zichzelf. Lang heeft zij hier niet van mogen genieten. Het noodlot sloeg binnen een jaar toe.

  Lieke dank voor je inzet voor Heer Vooruit als vereniging en voor individuele leden.

  Wij wensen de familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

  Bestuur Harmonie Heer Vooruit

   

  24 juni 2019

  Zomerse klanken in de Kloostertuin op 30 juni 2019

  Het seizoen 2018-2019 nadert het einde. Na een drukke periode zal Heer Vooruit zich nog eenmaal presenteren voordat de zomervakantieperiode aanvangt. Dat gebeurt 30 juni a.s. in de Kloostertuin Opveld tussen Veldstraat en Savelbosch. Het terrein gaat open om 12 uur en omstreeks 13 uur vangt het concert aan. Derhalve zomerse klanken in de Kloostertuin. Na afloop is er een gezellig samenzijn. De tuin is wellicht een prima verblijfplaats tijdens de warme zomerse dagen deze week. U bent zondag van harte welkom!

   

   

   

  30 mei 2019

  Leerlingenorkest luistert communie mis op in Heer/De Heeg

  Het Leerlingenorkest onder leiding van Wouter Pletzers heeft op Hemelvaartsdag de communie mis opgeluisterd inde kerk in Heer van de communicanten van Heer en De Heeg. Het versterkte Leerlingenorkest bracht de communicanten naar de kerk, luisterde de mis op en bracht een serenade bij buitenkomst.

   

   

   

   

   

   

  1 mei 2019

  Concert Harmonie Heer Vooruit met Fanfare Berg en Dal Slenaken

  Meimaand - Filmmaand

  Op zaterdag 18 mei a.s. vindt een concert plaats van Harmonie Heer Vooruit met de Fanfare Berg en Dal uit Slenaken. Beide verenigingen nemen een deel van het concert voor hun rekening. Heer Vooruit onder leiding van dirigent Sjef Ficker en Berg en Dal onder leiding van Marcel Jungen. Het concert wordt aangekondigd met als thema Meimaand - Filmmaand. De start is voorzien om 19.30 uur in Aen de Wan. Entree: vrije gave.

   

   

  25 april

  Stralend jaarfeest op tweede paasdag

   

  De voorbereidingen waren veel belovend. Zeven jubilarissen, met Jean Boelen als zilveren jubilaris, een versterkte activiteitencommissie, die de voorbereidingen had getroffen, het drukwerk waaronder het Vooruitzicht met daarin veel aandacht voor de jubilarissen was op tijd klaar en de muzikanten voorbereid op het opluisteren van de mis. Het weer deed de rest, waardoor het een stralende dag werd. “Het was bijna een jaarfeest zoals vroeger’” vertelde een ouder lid, die na een pauze thuis, terugkwam naar de Wan. De dag begon traditioneel met het opluisteren van de mis. Onder leiding van Sjef Ficker brachten de muzikanten een prachtig mini-concert als je het zo mag noemen. Gevolgd door een bezoek aan de begraafplaats, waar bloemen door een aantal jubilarissen werd gelegd. In de Wan wachtte het Damescomite met de lunch.

  Na de lunch volgde de interne huldiging. Marc Verbeet sprak namens het bestuur de jubilarissen Jean Boelen, Charlotte Verbeet, Simone Lochs, Eric Jeurissen, Carol Magnee en Peter Kicken toe. Zelf werd hij toegesproken door Marja Pasmans. Namens de bond KNMO reikte Rene op den Buijs de versierselen uit die horen bij het betreffende jubileum.

  Dank was al uitgegaan naar de vrijwilligers en leden die Aen de Wan hadden omgetoverd in het thema Mexico en de muzikanten voor hun bijdrage op deze dag. Welkom werd Rian Pasmans geheten als instructeur van de Drumband en Milou Clarijs in het Harmonieorkest. Voordat de externe receptie begon, zoals altijd geopend door het Damnescomite met een cheque, werd Raymond Braeken nog in het zonnetje gezet voor het steeds weer organiseren van het maandelijks ophalen van oud papier en de bemensing van de buffetten bij MVV.

  Toevallig passeerde een groep Mexicanen 's middags de Wan en waren zij niet te beroerd om de middag met Mexicaanse muziek op te luisteren. Het leken bekende muzikanten uit het heden en verleden van Heer Vooruit. De voetjes gingen van de vloer tijdens de dansles van Ruby. Jong en oud beleefde veel plezier, en de dag erna spierpijn, aan de salsa en merengue.

   

  Jaarfeest 2019

   

  15 april

  Drumbandmiddag

  Het was alweer een tijd geleden dat de Drumband meedeed aan een treffen van Drumbands. Dat stamde nog uit de tijd van het K.T.K. Maar tijden zijn gewijzigd en onder leiding van Rian Pasmans waait er een nieuwe wind bij de Drumband. Na weken van voorbereiding toog Rian met zijn muzikantenn naar de harmoniezaal van KDO om als een van de laatste verenigingen op te treden. Een blijvende herinnering was er in de vorm van een beker, een (zeer) tijdelijke herinnering in de vorm van een rijstevlaai.

  Drumbandmiddag KDO

   

  15 april 2019

  113e Jaarfeest aanstaande op paasmaandag13 maart 201


  Op paasmaandag 22 april a.s. viert Harmonie Heer Vooruit haar 113e Jaarfeest. De dag start met het opluisteren van de mis in de Petrus Bandenkerk in Heer om 9.45 uur, waarna het korps de begraafplaats in Heer bezoekt en bloemen legt voor de overleden leden. Daarna verplaatst de vereniging zich naar ontmoetingscentrum Aen de Wan, waar de jubilarissen intern worden gehuldigd. De jubilarissen krijgen een receptie aangeboden om 13.15 uur. Dit jaar telt de vereniging 7 jubilarissen: Jean Boelen, 25 jaar lid van Heer Vooruit en Charlotte Verbeet, Simone Lochs, Carol Magnée, Eric Jeurissen, Peter Kicken en Marc Verbeet, allen 12,5 jaar lid van de vereniging.

  Heer Vooruit prettige feestdagen en alvast een fijn Jaarfeest toegewenst. Jubilarissen proficiat!

   

  6 april 2019

  Jaarlijkse Kienavond Damescomité op 6 april a.s.

  De jaarlijkse Kienavond van het Damescomité vindt plaats op 6 april a.s. Veel prijzen zullen die avond weer de deur uitgaan. De aanvang van het kienen is om 19 uur, de zaal is open vanaf 18 uur. Het kienen vindt plaats in Aen de Wan, Einsteinstraat in Heer. U bent van harte welkom en verzekert van een gezellig avond. Tot 6 april!

   

  2019

  Nieuwe muzikanten altijd welkom bij HHV!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen bezien we op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond (eerst de Drumband en daarna het Harmonie-orkest) in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar eens om te komen kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl.

   


  Info

  Nieuwsbrief oktober 2020

  De nieuwsbrief van oktober  2020 kunt u hier bekijken.

  Protocol repetities Heer Vooruit

  Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

  Activiteitenoverzicht 2020

  Bijgevoegd het activiteitenoverzicht 2020. Het document is dynamisch en zal doorlopend worden bijgewerkt.

  Het activiteitenoverzicht 2020 versie februari 2020 bekijken. Nu de Corona-maatregelen enige versoepeling toestaan van het verbod zal het bestuur zich beraden over de activiteiten gelet op de mogelijkheden die hiervoor op enig moment ontstaan. Voorlopig zijn dat de repetitie die weer plaats vinden met in acht name van het opgestelde protocol.

  Repetitie tijden en data

  De repetitiedagen en -tijden als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.

 • WELKOM TERUG MUZIKANTEN!

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier zaterdag 24 oktober 2020 weer huis-aan-huis ophalen en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij  ouid papier op. Op zaterdag 24 oktober 2020 zijn vanaf 8 uur de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden.