Nieuws

HELAAS, DAAR GAAN WE WEER…..

19 december

Het jaar eindigt zoals het begon. Nederland in lockdown, dus ook Heer Vooruit in lockdown. Geen Nieuwjaarsconcert, geen repetities zelfs niet op zondagmorgen. Het is weer niet anders en we hebben geen keuze tot 14 januari en ook dan is het nog maar afwachten. Het muzikale uiteinde van het jaar verloopt weer via de Top 2000 en niet met fysiek muziek maken. Ook nu weer de beste wensen voor 2022 en fijne feestdagen langs de digitale weg, maar niet minder gemeend.

 

Nieuwjaarsconcert 8 januari 2022 in Theater aan het Vrijthof  GEANNULEERD wegens Corona

16 november 2021

Het voor 8 januari 2022 geplande nieuwjaarsconcert in het Theater aan het Vrijthof is geannuleerd. Gezocht wordt naar een geschikte nieuwe datum. Met degenen die al een kaart gekocht hebben wordt contact opgenomen.

 

Alice Cortjens, lid van verdienste, overleden

34 november 2021

Alice Cortjens overleden.

Op 18 november jl. bereikte ons het bericht dat Alice Cortjens-Theunissen is overleden. Enkele dagen nadat we het bericht hadden ontvangen dat het niet goed met haar ging.

Heer Vooruit zal Alice herinneren als vrouw van de erevoorzitter Henri Cortjens en als voorzitster van het Damescomité. In beide hoedanigheden heeft zij veel inzet verricht voor de vereniging.

Als vrouw van de voorzitter wordt je natuurlijk gewenst en ongewenst betrokken bij het reilen en zeilen van een vereniging en rol je er vanzelf in. Als voorzitster van het Damescomité was zij samen met de overige dames van het Comité in de weer om gelden te verzamelen voor Heer Vooruit, via het organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten. Het organiseren van reisjes deed ze graag en lang is zij doorgegaan hiermee.

Als mens nam ze de tijd voor een praatje met je. Of dat nu bij het kienen was, bij de rommelmarkt waar ze met Henri altijd aanwezig was of gewoon op straat. Menig Heer Vooruiter is bij Alice en Henri op bezoek geweest boven de drukkerij. Recent zijn ze verhuisd, de berg op. Lang heeft ze niet mogen genieten van haar nieuwe onderkomen. Voor de verdiensten voor onze vereniging is zij in 2007 benoemd tot lid van verdienste van Heer Vooruit.

Alice werd 75 jaar en in besloten kring wordt van haar afscheid genomen.

Alice bedankt voor je inzet voor Heer Vooruit, We wensen Henri en de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en (ere) leden Heer Vooruit

 

Sinterklaas bij Heer Vooruit

14 november 2021

Nauwelijks in het land of Sinterklaas wist met zijn Pieten de jeugd van Heer Vooruit te vinden. Zondag 14 november bezocht hij de kinderen van de Heer Vooruiters en de vele kleinkinderen. Yvette en Kelly organiseerden zijn bezoek en brachten met hulp de Wan in gereedheid voor zijn ontvangst. Wouter zorgde met zijn leerlingenorkest voor de muzikale omlijsting. Snoep en lekkernijen lagen op tafel voor bij de koffie of fris. Maar daar was het de jeugd natuurlijk niet om te doen. Het verhaaltje over hen van Sinterklaas en het bijbehorende cadeau, daar ging alle aandacht naar uit. Wat weet die man toch veel. Zijn administratie klopte ook dit jaar weer. Circa 25 kinderen bezochten hem, varierend van een gesprek tot wegduikende kinderen, die niets van hem moesten hebben. Toen Sinterklaas omstreeks 12 uur de zaal verliet keken de kinderen tevreden terug op zijn bezoek en de organisatie op de ochtend.

 • Foto's Sinterklaas
 •  

  Uitgesteld Jaarfeest

  4 oktober 2021
 • Fotoalbum Jaarfeest
 • Tweemaal kon het Jaarfeest op de tweede paasdag niet doorgaan. In 2020 en 2021 gooiden de Coronamaatregelen roet in het eten en kon geen onderdeel van het traditionele programma doorgaan.

  Maar dat halen we nu in op zaterdag 9 oktober. Vanwege de tijd van het jaar gaan we eerst naar de begraafplaats om eer te betonen aan de overleden leden van de vereniging. Daarna gaan we richting Petrus Banden kerk in Heer om de mis op te luisteren om 18.30 uur.

  De avond voor de leden en aanhang is in Aen de Wan, binnen de geldende regels. De jubilarissen van 2020 en 2021 hebben alle versierselen en cadeaus gehad die passen bij hun jubileum, maar nog niet het applaus van de leden. En ook dat halen we zaterdag in. Er zit weer muziek in de verenigig!

   

  Jeff Smeets overleden

  25 juni 2021

  Hoewel we wisten dat hij een ongelijke strijd voerde kwam de mededeling gisteren van het overlijden van Jeff Smeets toch onverwacht.

  Recent hebben we hem nog gehuldigd als 40 jarige jubilaris bij onze vereniging Heer Vooruit en bij die gelegenheid sprak hij uit graag zijn gezicht weer eens te laten zien bij de repetities, als deze weer waren begonnen.

  Jeff is in 1981 verhuisd naar Heer en bij Heer Vooruit terecht gekomen. Jef begon op klarinet, maar de laatste circa 25 jaren veranderde hij van instrument, eerst kwam de dwarsfluit en later de piccolo. Jef zag een uitdaging in het muziek maken en daarom hield hij van concoursen. Maar ook de niet-muzikale activiteiten in de vereniging liet hij niet voorbij gaan.

  Aan het einde van het interview ter gelegenheid van zijn jubileum sprak hij uit gelukkig te zijn en bedankte iedereen die het mogelijk maakte dat hij mocht musiceren. Met de nadruk op ‘mocht’ . Onze dank gaat uit naar Jef voor zijn 40 jarenlange inzet voor Heer Vooruit. Jeff bedankt!

   

  Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Sarah en de overige familieleden en wensen hen veel sterkte. Van Jef wordt dinsdag in besloten kring afscheid genomen.

  Bestuur Harmonie Heer Vooruit.

   

  Alternatieve aandacht voor jubilarissen

  8 april 2021

  Het zou weer geen Jaarfeest worden zoals we gewend waren, met mis, groet aan de overleden, huldiging van de Jubilarissen en aansluitend feest. Corona gooide voor de tweede maal roet in het eten. Maar daarom vergaten we onze jubilarissen niet. De jubilarissen werden aan de deur bezocht en kregen daar de bloemen en versierselen uitgereikt. Het bestuur reed met tweetallen naar de jubilarissen op paasmaandag en gaf op die manier toch aandacht aan de mijlpalen.

  De jubilarissen van 2021, Leon Schurgers, Louis Konings, Manoe Konings. Jef Smeets, Josette Aerts, Marja Pasmans en Rian Pasmans werden bezocht, maar ook de jubilarissen uit 2020 hadden de versierselen nog te goed en zo werden Lei Pasmans, Nico Konings, Math Knubben, Jean Pierre Sthijns, Danny Boelen, Raymond Braeken, Chrit Budy en René op den Buijs eveneens aan de deur bezocht. Waddy Dzon heeft het nog te goed.

   

   

  Jaarfeest en Jubilarissen 2021

  2 april 2021

  Op paasmaandag viert Harmonie Heer Vooruit traditioneel haar Jaarfeest en zet o.a. haar jubilarissen in het zonnetje. Dat zou dit jaar voor de 115e maal gebeuren. Maar voor de tweede maal gaat dit echter niet door, geen mis, geen bezoek aan de begraafplaats en geen feest met huldiging van de jubilarissen. Op passendealternatieve  wijze worden de jubilarissen nu in de bloemen gezet en bijbehorende versierselen uitgereikt.

  Zeven jubilarissen zouden in het zonnetje komen te staan. Samen goed voor 265 jaren Heer Vooruit. Bijzonder is het jubileum van Leon Schurgers, die tekent voor 75 jaren Heer Vooruit. Op 10 jarige leeftijd begonnen bij Heer Vooruit,  nog steeds actief als muzikant op bariton tuba. Ook heeft hij een tijdje het muziekarchief beheerd en was betrokken bij het starten van het ophalen van het oud papier. De familienaam Schurgers hoort bij Heer Vooruit net zoals de familienaam Konings. Louis Konings en zijn dochter Manoe Koningsvieren beiden hun gouden jubileum bij onze vereniging. Louis betrokken bij de oprichting van de drumband en actief als bestuurslid en ondersteuner bij allerlei activiteiten, Manoe als muzikant op de es-klarinet. Zij was op 9 jarige leeftijd de eerste vrouwelijke muzikant van Heer Vooruit. In het dagelijks leven is Manoe professioneel muzikant bij het Strausorkest van André Rieu.

  Jef Smeets is 40 jaar lid van Heer Vooruit. Komend vanuit Gulpen vond hij zijn muzikale weg naar ons. Eerste op klarinet, later dwarsfluit en piccolo. “Fijne vereniging, direct bijkomen” is zijn antwoord op de vraag waar hij aan denkt bij de naam Heer Vooruit. Josette Aerts is 25 jaar aan Heer Vooruit verbonden. Zowel als muzikant (hobo) en jarenlang als docente van de AMV (algemene muzikale vorming) klas en thans animator van het enthousiasmeren van jongeren voor muziek. Als professionele uithulp speelt zij bij veel muzikale verenigingen.

  De familienaam Pasmans is bij Heer Vooruit ook niet onbekend. Marja Pasmansen Rian Pasmans vieren hun eerste (12,5 jaar) jubileum. Marja als muzikant op de saxofoon en bestuurslid van de vereniging en Rian als percussie muzikant en instructeur van de Drumband.

   

  VASTELAOVEND SAMEN TOES

   

  26 januari 2021

  Ophalen oud papier 27 februari 2021

  U bent van ons gewend dat we de vierde zaterdag van de maand oud papier ophalen. Daar gaan we ook in 2021 mee door. De vierde zaterdag halen we uw papier op, maar u kunt het ook aanbieden bij de container op het Kennedyplein tot 14 uur. Gelieve alleen papier en karton aan te bieden en geen plastic, drankkartons etc. Ook svp geen papier en karton bij de gesloten container plaatsen. Onze ploegen zijn vanaf 8 uur onderweg. Bedankt voor uw papier en medewerking!

   

   

  5 december 2020

  Sinterklaos heet aon Hier Veuroet gedach

  Een bezoek zat er diet jaar helaas niet in. Door alle beperkende maatregelen kon hij de kinderen niet ontmoeten. Wel heeft Sinterklaas aan ons gedacht en op een centraal punt iets lekkers voor de leden en cadeautjes voor kinderen gebracht. Alle hulppieten hebben dit de afgelopen dagen bij iedereen bezorgd. De hiervoor ontvangen bedankjes in welke vorm dan ook zullen wij weer aan de gulle gever in samenwerking met de Lekkerbek doorgeven. Hopelijk heeft iedereen er een heerlijk avondje van.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18 oktober 2020

  Lockdown treft ook Heer Vooruit, voorlopig geen repetitie

  Afgelopen week heeft het kabinet weer strengere maatregelen afgekondigd teneinde het Corona-virus terug te dringen. De horeca werd getroffen, zo ook de ontvangsten in huiselijke kring, de amateursport, het openbaar vervoer en de musea en theaters om maar enkele voorbeelden te noemen. Centraal uitgangspunt bij alle maatregelen is het terugdringen van de (maatschappelijke) contacten. Niet leuk, zeker niet, maar nodig om de trend van dagelijks toenemend aantal besmettingen om te draaien.

  Eerder werd Heer Vooruit al geconfronteerd met een horeca-sluitingsuur van 22 uur, waardoor de repetitie en het afsluitende drankje al in de knel kwamen. Nu heeft het bestuur zich beraad, hoe wij inhoud kunnen geven aan het terugdringen van de maatschappelijke contacten. Het bestuur is van mening dat ook

  wij daaraan moeten bijdragen in het belang van de gezondheid, op de eerste plaats van onze leden. Het bestuur constateerde dat enkele leden de repetities nog niet bezochten omdat zij terecht voorrang gaven aan hun gezondheid, ook zou er komende week geen repetitie zijn in verband met de herfstvakantie. Daar komt bij dat het op dit moment onzeker is of het concert in het Theater in december kan doorgaan, het Theater sluit immers als gevolg van de maatregelen deze week voor de komende vier weken de deuren.

  Alles overwegende heeft het bestuur gemeend de repetities de komende 4 weken GEEN doorgang te laten vinden. Wij betreuren dat we dit weer moeten doen, maar laten de gezondheid uiteraard voorgaan en nemen op deze wijze als vereniging onze verantwoordelijkheid om de contacten te beperken. Helaas moeten we weer zeggen, het is niet anders. Dit geldt voor alle geledingen in de vereniging: Harmonieorkest, Drumband en Leerlingenorkest. Dus tot en met 10 november geen repetities tenzij de landelijke maatregelen in die tijd veranderen in positieve zin.

  Zodra nieuwe maatregelen worden afgekondigd, naar verwachting begin november, zullen ook wij ons opnieuw beraden.

  Het belangrijkste voor nu is: BLIJF GEZOND!

   

  Het bestuur

  4 oktober 2020

  Wij doen mee: RABO Clubsupport. Help je ons?

  Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! Bekijk hoe je ons kunt steunen op Rabo ClubSupport. Geen concerten, geen processie, geen mis ter ere van ons jaarfeest.. .. Dit hebben we allemaal moeten missen. Maar het meeste missen we jullie als trouwe supporters. En daarvoor vragen wij jullie steun.

  Stemmen: Ben jij lid van Rabobank? Vanaf maandag 5 t/m 25 oktober kun je op ons stemmen. Dit kan via de Rabobank website, maar ook via de Rabo App. Ga jij ook stemmen? Stem dan op onze vereniging! Mogen we op jouw stem rekenen? Delen? Heel graag Bedankt alvast

  24 augustus 2020

  Het seizoen 2020-2021 begint weer

  We gaan weer beginnen. De zomervakantie zit er weer op, de scholen starten weer en ook het muzikale seizoen 2020-2021 start. Uiteraard hadden we gehoopt onder andere omstandigheden, maar juist afgelopen tijd zijn we weer op de feiten gedrukt, dat Corona nog steeds aanwezig is en momenteel weer aan terrein aan het winnen is.

  Dus we starten op dezelfde manier zoals we geëindigd zijn, met in acht name van een aantal maatregelen, vervat in ons protocol. Het is niet anders. Het is de enige manier om samen muziek te maken. Het respecteren van die maatregelen, waarvan het afstandscriterium van 1,5 meter een van de belangrijkste is, maakt het mogelijk om bij elkaar te komen. Afstand houden is daarbij niet alleen voor het eigen belang, maar ook voor het belang van je medemuzikanten. Hou daarom afstand, ook aan de bar en bij binnenkomst en naar buiten gaan. We begrijpen dat dit soms verwaterd, maar het mag nu eenmaal niet.

  Het Leerlingenorkest start zondag 23 augustus weer, de Drumband en het Harmonieorkest dinsdag 25 augustus. Wat we van het seizoen mogen verwachten is ongewis en afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen. We wensen jullie toch weer een fijn muzikaal seizoen!

  16 juni 2020

  Eindelijk klinkt weer muziek!

   

  Eindelijk klinkt er weer muziek bij Heer Vooruit, eindelijk gebeurt weer waarvoor een harmonie is opgericht: Muziek maken!Nadat vorige week de drumband weer samen muziek maakte, hebben afgelopen zondag de leerlingen dat ook gedaan en vanavond speelde het harmonieorkest weer samen.

  Ook Heer Vooruit werd getroffen door de Corona-maatregelen en moest half maart de repetities staken. En niet alleen de repetities. ook de geplande activiteiten waaronder het Jaarfeest en geplande concerten konden geen doorgang vinden. We konden niet aanwezig zijn bij droeve gebeurtenissen (uitvaart oud-voorzitter Jean Meusen of bij blijde gebeurtenissen (o.a. onze jubilarissen in het zonnetje zetten. Alles moest aangepast doorgaan en dat betekende vaak niet doorgaan of in heel kleine kring. Maar die tijd lijkt voorbij, we kunnen weer, weliswaar aangepast, beginnen.

  Het bestuur heeft op basis van een Protocol van KNMO en in overleg met het bestuur van Aen de Wan een eigen protocol opgesteld. Dat protocol biedt de mogelijkheid om met in acht name van de hierin opgenomen regels muziek te maken. Minder spontaan dan gewend, strakker georganiseerd, maar het biedt een uitkomst . Het is aan de leden de regels te respecteren in afwachting van verdere versoepeling. Voor nu is het bestuur blij dat voor het zomerreces toch nog door de drie geledingen gerepeteerd kan worden.

   

  11 augustus 2020

  22 augustus Ophalen oud papier: Weer huis-aan-huis, en met container op Kennedyplein

  Ook op zaterdag 22 augustus wordt het oud papier weer huis-aan-huis opgehaald. Onze ophaalploegen zijn weer vanaf 8 uur onderweg om oud papier en karton op te halen. Ook kunt u nog terecht bij de container op het KENNEDYPLEIN. De containers zijn open tot uiterlijk 14 uur, maar kunnen eerder vol zijn. Gelieve het oud papier niet van te voren, na 14 uur of zoveel eerder als de containers vol zijn bij de containers te plaatsen. Dank voor uw medewerking.

   

  10 april 2020

  Hulde aan onze jubilarissen

  Paasmaandag is traditioneel de dag waarop Heer Vooruit het Jaarfeest viert. Het 114e Jaarfeest zou as maandag plaatsvinden. Maar ook wij hebben te maken met de maatregelen rondom het Corona-virus en dus moet het Jaarfeest op een later moment plaatsvinden. Toch willen we onze jubilarissen feliciteren met hun jubileum! Acht verenigingsjubilarissen en 1 bondsjubilaris zijn we dit jaar rijk. De verenigingsjubilarissen samen goed voor 382,5 jaar Heer Vooruit. Chapeau! Onze jubilarissen dit jaar zijn:

 • Lei Pasmans, 75 jaar Heer Vooruit
 • Chrit Budy, 70 jaar
 • Nico Konings, 60 jaar
 • Math Knubben, 50 jaar
 • Waddy Dzon, 50 jaar
 • Jean-Pierre sthijns, 40 jaar
 • Danny Boelen, 25 jaar
 • Raymond Braeken, 12,5 jaar
 • en
 • René op den Buijs, 75 jaar lid van de L.B.M.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Heren, proficiat alvast. we halen het in.

  Voor iedereen: Prettige Paasdagen onder deze bijzondere omstandigheden.

   

  4 april 2020

  Oud voorzitter Jean Meusen overleden

  Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Jean Meussen. In november 2002 kozen de leden Jean Meusen tot voorzitter. Geen onbekende in Heer, want Jean was ook actief voor de kerk en in het bestuur van voetbalvereniging RKSV Heer.

  Heer Vooruit was voor hem ook geen onbekende, daar zijn vrouw een dochter was van Harie Hameleers. Onder zijn voorzitterschap vierde onze vereniging o.a. het 100 jarig bestaan in 2006. Vlak daarna liet zijn gezondheid hem in de steek en moest hij ook de actieve bijdrage aan Heer Vooruit staken. Samen met zijn vrouw Annie hebben we hem nog bij Heer Vooruit activiteiten gezien als dat mogelijk was. In 2007 werd hij als eerste onderscheiden met de titel 'Lid van verdienste' voor zijn inzet voor de vereniging.

  We danken Jean voor zijn inzet voor Heer Vooruit en wensen Annie, kinderen en naaste familie veel sterkte met dit verlies. Jean merci!

  Bestuur Heer Vooruit

  De begrafenis heeft gelet op de huidige omstandigheden in kleine kring plaats plaats gevonden.

   

  27 maart 2020

  Volgende afgelasting: Hafrabra dag 20 juni 2020

  Het volgende evenment is afgelast: De Hafabradag 20 juni in Wyck. Ons secretariaat heeft bericht ontvangen dat ook dit evenement is geschrapt.

  22 maart 2020

  Jaarfeest in april afgelast

  Het voor paasmaandag geplande 114e Jaarfeest van onze vereniging zal op die dag geen doorgang vinden als gevolg van de geldende maatregelen in verband met het Coronavirus. Zodra er weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren zullen we ons beraden over nieuwe data voor alle activiteiten die geen doorgang hebben gevonden (en in april en mei ook niet door zullen gaan) voor zover dat kan. We betreuen het niet doorgaan van het Jaarfeest in het bijzonder voor de vele jubilarissen dit jaar, maar rekenen op uw begrip hiervoor.

  17 maart 2020
  0

  Huis-aan-huis ophalen oud papier afgelast 28 maart, wel container Kennedyplein

  U bent van ons gewend dat we de vierde zaterdag van de maand oud papier ophalen in Heer. We hebben echter bericht gekregen van de gemeente dat het huis-aan-huis ophalen deze maand is afgelast. Dus we komen uw oud papier op zaterdag 28 maart NIET ophalen huis-aam-huis.

  U kunt wel terecht op het Kennedyplein waar de container wel wordt geplaatst. De container is open tot 14 uur. Gelieve uw papier in de container te plaatsen en niet naast de container. Na 14 uur is deze voorziening niet meer mogelijk, dus ook dan geen papier meer op of naast de container zetten.Door het aanbieden van uw oud papier aan de container ondersteunt u toch onze vereniging.

  Dank voor begrip en medewerking.

  Bestuur Harmionie Heer Vooruit

  12 maart 2020

  Afgelast als gevolg van Corona-virus gevaar

  Het maatschappelijk leven ontwricht steeds meer als gevolg van het Corona-virus of beter gezegd de maatregelen ter voorkoming van besmetting met het Corona-virus. Ook wij als vereniging ervaren deze gevolgen.

  Korenconcert 29 maart 2020

  Het spijt ons te moeten mededelen dat het concert "Springlevend", dat plaats zou vinden op 29 maart as., niet kan doorgaan. Mercedes-Benz CAC waar het concert zou plaatsvinden heeft een aantal preventieve maatregelen heeft getroffen in verband met het Corona virus. Daarbij is ook de maatregel dat het het theater afgesloten is voor bijeenkomsten en concerten. Maar van uitstel komt geen afstel! De koren en harmonie gaan zich beraden over een nieuwe datum. Te zijner tijd zullen wij u daar verder over berichten. De entreekaarten kunt u retourneren bij de vereniging waar u deze heeft gekocht. Namens Kinderkoor Sjameas, gemend koor Sjantée en Harmonie Heer Vooruit.

  Concert Leerlingenorkest met leerlingen UWC

  Ook dit voor 15 maart gepland evenement vindt geen doorgang op genoemde datum. Gekeken wordt naar alternatieve datum.

  Deze evenementen zijn afgelast voordat de maatregel van het Kabinet vandaag bekend is geworden. Bekeken wordt of dit nog verdere gevolgen heeft voor andere evenementen.

  Kienavond Damescomiré 28 maart afgelast

  Als gevolg van de maatregel dat geen evenementen met meer 100 deelnemers is toegestaan heeft het Damescomité ook haar jaarlijkse kienavond gepland voor 28 maart a.s. afgelast. Bekeken wordt hoe later in het jaar de kienavond alsnog kan plaatsvinden.

   

  12 maart2020

  Peter Kicken nieuwe voorzitter Heer Vooruit, Wim Hameleers bestuurslid

  Tijdens de Jaarvergadering van Heer Vooruit hebben de leden Peter Kicken benoemd tot voorzitter van Heer Vooruit. Peter was al bestuurslid van Heer Vooruit en vervulde als vicevoorzitter de rol van voorzitter sedert 2017. Tevens werd Win Hameleers benoemd tot bestuurslid. Als algemeen bestuurslid gaat Wim zich specifiek bezig houden met het contact vanuit het bestuur met de Drumband. Heren succes in deze functies!

  2022

  Nieuwe muzikanten altijd welkom bij HHV!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen bezien we op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond (eerst de Drumband en daarna het Harmonie-orkest) in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar eens om te komen kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl. In Coronatijd ligt het verenigingsleven helaas stil. Zodra de maatregelen het weer mogelijk maken starten we weer met de repetities.

   


  Info

  Nieuwsbrief december 2021

  De nieuwsbrief van december 2021 kunt u hier bekijken.

  Protocol repetities Heer Vooruit

  Het protocol voor de repetities van Heer Vooruit kunt u hier bekijken

  Activiteitenoverzicht 2021

  De aankomende activiteiten ziet u in de agenda op deze pagina. .

  Repetitie tijden en data

  De repetitiedagen en -tijden zijn als volgt:

 • Drumband op dinsdag van 18.45 uur - 20.10 uur
 • Harmonieorkest op dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur
 • Leerlingenorkest op zondag van 10.30 tot 12.30 uur.
 •  

  Voorlopig in Coronatijd zijn er tot 14 januari 2022 geen repetities.

   

  WELKOM TERUG MUZIKANTEN!

  Nieuwe MUZIKANTEN welkom !!

  Harmonie Heer Vooruit is altijd op zoek naar muzikanten om onze gelederen te versterken. Je kunt terecht bij ons Harmonie-orkest, onze Drumband of het Leerlingenorkest, al naar gelang de aanwezige kennis en kunde. Maar heb je zin om mee te komen doen, we kunnen altijd muzikanten gebruiken. Samen zullen we bezien op welke plek je het beste terecht kunt komen binnen Heer Vooruit. Voor alle instrumenten is in principe plaats. Lijkt het verenigingsleven je leuk, heb je altijd al eens willen spelen of wil je na een periode van niet-spelen de draad weer oppakken? Meld je dan aan bij Heer Vooruit. We repeteren op dinsdagavond in Aen de Wan in Heer. Schroom niet om te komen, al is het de eerste keer maar om eens te kijken. Neem contact op met ons secretariaat als je interesse hebt: secretariaat@heervooruit.nl

  Privacy policy Heer Vooruit

  Ook Heer Vooruit heeft de wettelijk vereiste privacy policy vastgesteld. Klik hier voor de policy

  Ophalen oud papier let op 22 januari 2022 huis-aan-huis  en container op Kennedyplein

  Elke vierde zaterdag van de maand halen wij ouid papier op. Op zaterdag 22 januari vanaf 8 uur zijn de ophaalploegen onderweg (ten zuiden van de Akersteenweg) en kan het oud papier ook bij de container op het Kennedyplein worden aangeboden tot 14.00 uur of zoveel eerder als de container vol is. Wij verzoeken u geen oud papier na 14 uur bij de container te plaatsen en alleen oud papier en karton aan te bieden. .